Loading...
학술행사

The Korean Microelectronic and Packaging Society

관련행사

  >   학술행사   >   관련행사

진행일정
행사명 내용 일자
ISMP 2021 Hanwha Resort, Busan, Korea
ISMP 2021 The 19th Internatio..
2021-11-03
2021-11-05
진행
지난행사
행사명 내용 일자
ISMP-EMAP2019 Hotel Aqua Palace, Busan, Korea
ISMP-EMAP2019 The 18th Intern..
2019-11-13
2019-11-15
종료
Microsystems packaging 공정 및 신뢰성 평가 기술교육 서울테크노파크내 MSP 기술지원센터
담당자 김향태 연락처 02-944-6026..
2010-08-16
2010-08-20
마감
EPTC 2009 Shangri-La Hotel, Singapore
홈페이지 http://www.eptc-ieee.net/..
2009-12-09
2009-12-11
마감
EDAPS 2009 Hong Kong, China
http://www.edaps2009.org/..
2009-12-02
2009-12-04
마감
Semicon Japan 2009 Makuhari Messe Chiba, Japan
홈페이지 http://www.semiconjapan.o..
2009-12-02
2009-12-04
마감
2009 EMAP Pennang, Malaysia
EMAP 2009 is an international ..
2009-12-01
2009-12-03
마감
IMAPS 2009 San Jose, USA San Jose, USA
홈페이지 www.imaps.org..
2009-11-01
2009-11-05
마감
2009 EPEPS Portlamd, Oregon Portlamd, Oregon
홈페이지 www.epep.org..
2009-10-19
2009-10-21
마감
PV Taiwan 2009 Taiwan
http://www.pvtaiwan.com/..
2009-10-07
2009-09-09
마감
Semicon Taiwan 2009 Taipei, Taiwan
http://www.semicontaiwan.org/S..
2009-09-30
2009-10-02
마감
 [ 1  2 ]